Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Základní účel zřízení - zájmové vzdělávání
Hlavní činnost - smysluplné trávení volného času pro účastníky, budování klíčových kompetencí, prevence rizikového chování dětí a mládeže.

3. Organizační struktur

Seznam organizačních složek:

 • DDM nemá žádné organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace
  Masarykovo náměstí 68
  593 01 Bystřice nad Pernštejnem

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace
  Masarykovo náměstí 68
  593 01 Bystřice nad Pernštejnem

 • 4.3 Úřední hodiny

  po telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 606 169 117 - kancelář ředitel + hlavní účetní

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  ddmbystricenp.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace
  Masarykovo náměstí 68
  593 01 Bystřice nad Pernštejnem

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  n7jwhjq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 43-8385290227/0100

6. IČO

29251982

7. DIČ

DDM není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ddmbynp@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): n7jwhjq

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Domem dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.