Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR

GDPR

Informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – „General Data Protection Regulation“, dále ve zkratce GDPR), je nařízením práva EU o ochraně osobních údajů a soukromí pro všechny jednotlivce v rámci Evropské Unie, které vstoupilo v účinnost dne 25. května 2018. Dodržování GDPR bude dozorovat Úřad pro ochranu osobních údajů, stejně jako doposud. GDPR nahrazuje původní směrnici o ochraně osobních údajů, která vznikla v době, kdy ještě neexistovala cloudová úložiště, sociální sítě a ani řada dalších technologií. Zároveň sjednocuje pravidla ochrany osobních údajů občanů všech členských zemí Evropské unie, ať jsou zpracovávány kdekoli na světě.

Pro evidenci a zpracování osobních údajů existují legitimní důvody, z hlediska činnosti Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace jsou to zejména tyto důvody:

  • zákonná (právní) povinnost, v tomto případě je určující normou Zákon č. 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“). Označení pro evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení je podle tohoto zákona definováno pod pojmem školní matrika, jejíž vedení upravuje § 28 školského zákona
  • údaje nezbytné k naplnění smlouvy, jedná se o údaje, které neuvádí školní matrika a které jsou součástí „smlouvy o poskytování školních služeb“ (např. zdravotní pojišťovna)
  • oprávněný zájem, souvisí s činností školského zařízení
  • údaj získaný se souhlasem subjektu, jedná se o dobrovolně udělený, informovaný a oddělený souhlas, týkající se např. pořizování obrazových a zvukových záznamů z akcí souvisejících s činností školského zařízení, poskytnutí emailové adresy pro zasílání informací o akcích apod. Subjekt údajů může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

Osobní údaj je nejen jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní osobu, ale také všechny informace, které se jí týkají. Identifikátor je takový údaj, který jednoznačně identifikuje konkrétní osobu. Mezi běžné identifikátory používané v Domě dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace, patří například jméno, adresa a rodné číslo, kontaktní údaje.

Souhlas ke zpracování osobních údajů je písemný. Subjekt údajů je obeznámen o svém právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu a o právu na sdělení o tom, k jakému účelu a které údaje byly zpracovány.

Souhlas je poskytnutý na celé období účasti dítěte v zájmových útvarech a akcích (tábory apod.) Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace a na zákonem stanovenou dobu určující dobu jejich archivace. Souhlas je poskytnut pouze Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, tyto údaje vyjma zákonem stanovených případů nesmí být poskytnuty třetím osobám.

Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem má v souladu s GDPR stanovenu Interní směrnici, kterou se řídí všichni jeho zaměstnanci a která upravuje:

  • Zásady a postupy nakládání s osobními údaji
  • Organizační opatření k ochraně osobních údajů
  • Pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů
  • Souhlas ke zpracování osobních údajů
  • Povinnosti zaměstnanců při nakládání s osobními údaji

Při řešení jakékoliv problematiky týkající se zpracování a ochrany osobních údajů se obracejte na ředitele Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace Ing. Karla Krondráfa, e-mail: kkddmbynp@seznam.cz, telefon +420 605 152 210.